Beispiel Lyrik

Hamitu že od 60. let piše pesmi in besedila pesmim. Leta 1996 je izdal svojo prvo knjigo pesmi "Ko srce gre". Že med poklicnim življenjem je pisal dnevno uporabo poezije. Zadnje čase ga še posebej fascinira prenos starih besedil (Sveto pismo, Nibelungen, Grimm Pravljice) na Koroškem. Vedno znova piše tudi besedila in dnevno kritično poezijo. Hamitu je uravnotežena oseba, ki najde svoje duševno ravnovesje s svojim življenjskim človekom Jutto in v gorah. Njegove pesmi zato v nobenem primeru ne ustrezajo idejam sodobne poezije, rimajo se, strogo se morajo h meritvi in kljub vsem kritikam v svojih izjavah izvajajo pozitivne življenjske izkušnje - z eno besedo: spodbujajo močne k misli in spodbujajo šibkejše!

Od leta 2012 je Hamitu razširil zanimanje tudi na avstrijske zvezne politike, pridržali so jih, njihova dejanja in njihovo vedenje v politično satiričnih groteskah in karikaturah.

vec